Spea Honors Thesis

Spea Honors Thesis-47
By continuing to use this site, you consent to the use of cookies.

This research explores the concept of employee engagement and how employee engagement can be strengthened by offering monetary and non-monetary rewards to employees.

The objective of this research was to assess the relationship between employee engagement and high firm performance.

Çalışma, literatüre sağladığı katkı yanında, eğitim sisteminin kalitesinin artırılmasında önemli bir unsur olan motive edici araçlara dikkat çekmesi açısından uygulamaya da katkı sağlamaktadır.

Araştırma sonuçları, okul yöneticilerinin düzenledikleri sosyal etkinliklerin öğrencilerinin başarısını artırdığı için uzun vadede okullarını tercih edilen, takdir gören, okul akademik başarı sıralamalarında kendi okullarını ön sıraya yükselten bir etken olduğunu göstermiştir.

This study aims to determine the influence of university students' attitudes towards social activities on their motivations.

For this purpose, questionnaires were obtained from 395 university students.

To learn more or modify/prevent the use of cookies, see our Cookie Policy and Privacy Policy.

Honors coursework is available in a number of academic areas.

Students complete the requirements for the course plus the requirements identified in the contract.

The student receives one grade for the entire course, and the instructor or faculty member determines the composition of that grade.

SHOW COMMENTS

Comments Spea Honors Thesis

The Latest from www.gribokinfo.ru ©